Målgränd tillhör Högalundsenheten som ligger i Ektorp. Förskolan delar gård med Igelkottens förskola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

Syfte
Vårt syfte med bloggen är att vårdnadshavare ska få ta del av vad som händer på förskolan. Vi visar även vad vi arbetar med under veckan med hjälp av bilder (inga bilder på barn) och text. Vi lägger även ut viss aktuell information.

Översätta
Det går att översätta texten på bloggen med hjälp av verktyget "translate" som finns i det vänstra fältet. Vi kan inte lova att översättningen blir korrekt.

måndag 18 mars 2019

Viktigt!

Förskolans blogg tar paus. Vi återkommer då riktlinjerna för hur blogg kan bedrivas utifrån GDPR är klart. Under tiden får ni information från förskolan via processvägg och samtal. Fråga gärna.

onsdag 16 januari 2019

Information om försäkring 2019


Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

Försäkringen omfattar

Försäkringen omfattar barn och ungdomar 0-20 år som går i skolan i Norrköpings kommun, såväl kommunala som fristående skolor (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola). Det gäller även för barn och ungdomar 0-20 år som är folkbordförda i Norrköpings kommun och som går i skola i annan kommun. Försäkringen gäller dygnet runt, under tiden eleverna är på förskolan/skolan och under fritiden.

För mer information.

För mer information klicka på "olycksfallsförsäkring" under länkar till vänster. Där kan ni även skriva ut försäkringsbesked och hitta information om hur ni ska gå till väga om olyckan är framme.