Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

Syfte
Vårt syfte med bloggen är att vårdnadshavare ska få ta del av vad som händer på förskolan. Vi visar även vad vi arbetar med under veckan med hjälp av bilder (inga bilder på barn) och text. Vi lägger även ut viss aktuell information.

Översätta
Det går att översätta texten på bloggen med hjälp av verktyget "translate" som finns i det vänstra fältet. Vi kan inte lova att översättningen blir korrekt.

måndag 18 mars 2019

Viktigt!

Förskolans blogg tar paus. Vi återkommer då riktlinjerna för hur blogg kan bedrivas utifrån GDPR är klart. Under tiden får ni information från förskolan via processvägg och samtal. Fråga gärna.

tisdag 5 februari 2019

Fakta om svampen stenmurkla (solstrålarna)

Barnen har tidigare skapat en svamp av lera som heter stenmurkla. Under veckan har vi tittat på bilder på stenmurklan och läst om svampen. Vi har jämfört olika svampar i boken med våran stenmurkla. Barnen har ställt många frågor som vi letat svar på. Vi har även tagit hjälp av Ipaden när vi  letat fakta. . Barnen har fått skriva fakta om svampen på datorn. Vi jämförde den skrivna texten på datorn med texten vi skrivit för hand. Vad finns det för skillnader och likheter? Vi jämförde även stora och små bokstäver.

 
Monsterträd (soluppgångarna)

Under hösten har vi arbetat med ett gemensamt monsterträd. Monstrerträdet har nu blivit klart och flyttat in i våran sagoskog.


När vi arbetat med vårat monsterträd har vi blandannat tränat på nya ord och begrepp, gemensamt skapande, fantasi, finmotorik och samarbete.fredag 25 januari 2019

Myrstack (Solstrålarna)

Barnen har under en tid tillverkat en myrstack som vi satt upp i våran sagoskog. Barnen började med att samla material i skogen (exempelvis barr och kvistar) som de ville skapa med. Vi tittade på en myrstack på ipaden och barnen hjälptes åt att klippa ut en form som de tyckte passade. Därefter har de tillsammans klistrat fast skogsmaterialet på papperet.

 När myrstacken var klar ville barnen skriva lappar som det stod myrstack på. Vi pratade även om vilka barnen trodde bodde i myrstacken. Några av barnens om vilka som bodde i myrstacken var: Snick och snack, trollet, olika djur, en varg, snövit, fåglar och myror.


Barnen har tränat samarbete, skapa i olika material, lyssna och diskutera med varandra, fantasi och naturvetenskap.

Vad finns det för djur i skogen? (soluppgångarna)

Några barn har lekt med våra skogsdjur. Vi leker med djuren och pratar om vad de heter. Vi jämför våra leksaksdjur med våra fakta böcker om djur. Vi tittar i böckerna och pratar om bilderna. Vad ör det för djur? Vi pratar om djurens familjer och vilka som tillhör de olika familjerna. Vi sjunger sånger som handlar om de olika djuren.


                                              
                                            

   

 Genom leken tränar vi blandannat på nya ord, att jämföra konkretmaterial med bilder, att ställa frågor om naturvetenskap, intresse för bilder och att prata om bilderna. onsdag 16 januari 2019

Information om försäkring 2019


Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

Försäkringen omfattar

Försäkringen omfattar barn och ungdomar 0-20 år som går i skolan i Norrköpings kommun, såväl kommunala som fristående skolor (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola). Det gäller även för barn och ungdomar 0-20 år som är folkbordförda i Norrköpings kommun och som går i skola i annan kommun. Försäkringen gäller dygnet runt, under tiden eleverna är på förskolan/skolan och under fritiden.

För mer information.

För mer information klicka på "olycksfallsförsäkring" under länkar till vänster. Där kan ni även skriva ut försäkringsbesked och hitta information om hur ni ska gå till väga om olyckan är framme.

fredag 21 december 2018

God jul och gott nytt år!

Vi vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Hoppas ni alla får en skön ledighet! Vi ses igen den 8 januari.