Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 10 januari 2018

En somalisk lek (Solstrålarna, soluppgångarna)

Under veckan har barnen lekt en somalisk lek. Barnen fick sitta i en ring med benen framför sig. Ett av barnen sa en ramsa på somaliska. Den som ledaren pekade på när ramsan var slut fick ta bort ett av benen. Ett av barnen berättade att ramsan handlar om en fågel som ser en pinne som hon äter upp. Pinnen är barnens ben och det får man ta bort om man pekar på benet. Den som har benen kvar sist vinner.

Barnen har tränat på att lyssna på varandra, att kunna förklara och ta emot en instruktion, berätta, utvecklat sin lust att leka och lära, gemensamma regler och att känna delaktighet i sin egen kultur och få ta del av andras kulturer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar