Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 20 december 2017

Känslor (Månen)


Vi har läst boken ”Varför gråter pappan”. Barnen har fått fundera på de olika tankarna som barnen i boken har. Varför blir man ledsen? Kan en pappa vara ledsen? Kan man vara så glad att man gråter? Barnen pekar mycket och visar stort intresse för boken.
Barnen har tränat på att identifiera känslor hos sig själva och personerna i boken.


Vi tog fram känslostenarna igen och barnen började diskutera munnarna mycket. Hur kan man vrida på munnen för att den ska betyda något annat? De har kopplat det till boken vi läst om hur man gör olika känslor med ansiktet. Här lär sig barnen styra olika delar av sin kropp samt sätta namn på de olika kroppsdelarna i ansiktet.


Vi har gjort en känslobana till våran Blue Boot Babblarn.
Barnen tycker att det är roligt att försöka visa de känslor Babblaren stannar på när de programmerat den.

Barnen tränar på att visa känslor och förstå att man känner olika och att det är bra att visa hur man känner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar