Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 21 september 2017

Sånger (Nymånen)


  

På Nymånen har vi sjungit sångerna :
Imse vimse spindel, Björnen sover, Hjulen på bussen, Lilla snigel, Blinka lilla stjärna, Lille katt, En elefant balanserade och Fem små apor.
Barnen får välja sång genom att ta en figur ur en påse. Vi berättar vad det är för djur eller sak och sedan räknar vi till tre (3) så att alla kan sjunga samtidigt.

En dag lyssna och tittade vi på sångerna på youtube så att barnen fick mer  förståelse för vad sångerna handlar om, det var mycket uppskattat.


Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp­ muntra och ta till vara barnets ny kenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Lpfö98/16 sid. 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar