Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

måndag 11 september 2017

Lära känna varandra och miljön (Månen)Under de senaste 3 veckorna har vi arbetat mycket med att lära känna varandra och miljön på förskolan. Vi har delat oss så att barnen får arbeta i mindre grupper. Barnen har undersökt miljön tillsammans med varandra och oss pedagoger både utomhus och inomhus.

Att arbeta vid ljudbordet har varit populärt, Nymånarna har byggt mycket och Fullmånarna har ritat självporträtt.

Utomhus är det populärt med vattenlek när det har regnat och barnen söker sig gärna till vattnet. I vattenleden tränar barnen på att jämföra mängd, hållfasthet (genom att göra gegga) och även höjd då de hoppar och vattnet skvätter på väggarna.

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen." Lpfö 98/16 sida 6
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar