Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 6 september 2017

Hamra och spika (avdelning solen, solstrålarna)

Barnen har haft önskemål om att få fortsätta bygga hus men med hjälp av hammare och spik. Idag fick de prova att snickra på vedträn. Barnen fick fundera på om det var någon skillnad att hamra med långa, korta, tjocka eller smala spikar. Vi jämförde skillnaden på spikar och skruvar och om det gjorde någon skillnad hur hårt man slog. "När jag slår hårt känner jag att den åker ner" sa ett av barnen.
Barnen har blandannat fått utforska ett nytt material, tränat finmotorik, använt sig av olika matematiska begrepp och att jämföra.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" och " Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning (.......) (Lpfö 98 rev 16).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar