Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

måndag 4 september 2017

Att få vara ifred (Avdelning solen, solstrålarna)

Idag läste 5-årsgruppen boken "En egen plats". Boken handlar om att det är viktigt att det finns ställen där man kan få vara ifred. Ett ställe som är viktigt att få vara ensam på är toaletten. Vi pratade om boken och alla barnen tyckte det var viktigt att man fick vara själv på toaletten. " Man måste få vara själv där för att det låter högt när man spolar" sa ett av barnen.


Barnen diskuterade hur man skulle veta om någon var på toaletten eller inte. Ett av barnen kom på att man kunde sätta upp en stoppskylt. Barnen hjälptes åt att tillverka en skylt som de satt upp vid toaletterna. De har hjälpt varandra att komma ihåg att sätta upp och ta ner stoppskylten.
Barnen har tränat på samarbete och beslutsfattande. De har fått diskutera och lyssnat på varandra om varför man själv och andra tycker det är viktigt att få vara själv på toaletten.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka situationen" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar