Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

måndag 28 augusti 2017

Lära varandra (Avdelning Solen, solstrålarna)

Innan sommaren hade barnen stort intresse för att tillverka fidget spinners av pärlor. Intresset är fortfarande kvar och flera barn tycker fortfarande det är roligt. Att få till rätt form och storlek är inte lätt oavsett om man är vuxen eller barn. Det är tur att både vuxna och barn kan hjälpa varandra. Det är även roligt att göra mönster på ipaden för att sedan göra egna pärlplattor. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Då är det bra att ha en kompis som kan hjälpa en.

Barnen har tränat samarbete och viljan att hjälpa andra. De har tränat på att förklara, berätta och visa hur man ska gå tillväga. Att få lära varandra stärker barnens självförtroende och tron på sig själv.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga" och " Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförståelse och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" (Lpfö 98 rev 16)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar