Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

fredag 16 juni 2017

Pärlplattor (Avdelning solen)

Många av barnen har börjat intressera sig för pärlplattor. Vi har tillsammans sorterat upp pärlorna i olika färger. Barnen har gjort egna pärlplattor, skapat egna mönster på ipaden eller skapat pärlplattor med hjälp av en bok. Vi har även tillverkat "fidget spinner" av pärlor.
                                      


Barnen har  tränat matematik på olika sätt. De har blandannat räknat antal pärlor, tränat på att se samband och mönster, att kunna jämföra, sortera,  färg och form och olika matematiska begrepp som över, under, första, andra och tredje. Barnen har även tränat finmotorik och koncentration.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp för mätning, tid och förändring", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar