Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 8 juni 2017

Fotboll (Avdelning solen)

Vi har vid några tillfällen gått till fotbollsplanen vid Domarringen. Där har vi lekt lekar och tränat fotboll. Barnen har blandannat fått passa till varandra, dribbla mellan koner och skjutit på mål. "Vi lärde oss att passa tillsammans" berättade ett av barnen. "Vi vill spela mer boll" sa ett annat barn.


Barnen har blandannat tränat på att följa regler, turtagning och motorik.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar