Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 10 maj 2017

Våra namn baklänges! (Avdelning solen)

Idag har barnen gjort namnskyltar till baklängesdagen. Vi har skrivit barnens och personalens namn baklänges, klippt ut och klistrat på en bakgrund. Vi har läst våra namn baklänges och barnen har fått gissa vems namn det är. Vi pratar om att man skriver och läser från olika håll i olika länder.Barnen har tränat på motorik, skriftspråk, att diskutera och reflektera, leka med ord och fått en förståelse för att skriftspråket ser olika ut i olika länder.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik (....)", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförståelse och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställ frågor, argumentera och kommunicera med andra" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk, samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar