Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

tisdag 2 maj 2017

Bokstäver (Avdelning solen)

Några av barnen har hjälpt till att skapa bokstäver till vårat tema. Barnen har skrivit av, färglagt och klippt ut bokstäverna. "Vi har gjort olika bokstäver. Vi gjorde S, O och I" berättar ett av barnen.


 


Barnen har blandannat tränat på skriftspråk, skapande och finmotorik.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk, samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan (......)" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar