Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

tisdag 25 april 2017

Våningshus (avdelning solen)

Barnen visar stort intresse för olika hus. Nu är det våningshus som barnen tycker är spännande. Barnen har byggt våningshus med olika material. Vi har blandannat byggt våningshus med mjuka klossar och med genomskinliga klossar i olika färger.

Barnen räknar hur många våningar det finns. De berättar vad det finns på de olika våningar. "Högst upp finns toaletten, under finns sovrummet där finns sängen. Här är omklädningsrummet och längst ner hallen"

Barnen har tränat på att bygga och konstruera med olika material, begrepp, räkna, berätta och reflektera.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp (.....) och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar