Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

fredag 28 april 2017

Högalundsenhetens dag

I torsdags var det högalundsenhetensdag. Då gick alla barnen på målgränd till igelkottensförskola och hade    aktiviteter som handlade om matematik tillsammans med igelkotten- och kaffebackensförskola. Vi fick blandannat leta mönster och former, se hur många barn som fick plats på en parkbänk och brunnslock, hoppa längdhopp, räkna hur många barn som når runt ett träd. Vi avslutade med att alla barnen fick äta glass.Vi har tränat matematik på olika sätt. Vi har blandannat tränat antal, mängd, längd,
problemlösning och samarbete.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar " och"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp för mätning, tid och förändring" Lpfö 98 rev 16)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar