Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 22 mars 2017

Trolleri (Avdelning solen)

Förra veckan fick barnen titta på trolleri. Vi tog en peng och stoppade under en glasburk.

Därefter hällde vi i vatten i glaset. Vad händer då? Pengen försvinner. "När vi hällde i vatten så försvann pengen" sa ett av barnen. "Vattnet var så starkt att det vart mörkt och då syns inte pengen" sa ett annat barn.

Barnen har tränat på att ställa hypoteser, utforskat ljusets reflektion och det har väckt många tankar och nyfikenhetsfrågor hos barnen.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera,
ställa frågor om och samtala om naturvetenskap", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" (Lpfö 98 rev 16)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar