Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 22 mars 2017

Olika men lika bra (Avdelning solen)

Igår rockade vi socka på förskolan. Rocka socka innebär att vi tog på oss olika strumpor för att visa att olikheter är bra. Barnen fick på samlingen ta av sig en strumpa och byta med en kompis.
Vi pratade om att alla är olika men att alla ändå är lika mycket värda. Barnen pratade blandannat om att vi tycker om att leka med olika saker, vi är från olika länder och tycker om olika mat, ändå är vi alla lika bra. "Det är bra att vi är bra på olika saker. Då kan vi hjälpa varandra" sa ett av barnen. Ett av barnen i 5-årsgruppen fick visa upp deras arbete med "Barnens likabehandlingsplan" som handlar om att alla är lika mycket värda, hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska arbeta med allas lika värde.
Vi avslutade med att lyssna och dansa till Snick och snacks "Egenskapsrapp" som handlar om att vi är bra på olika saker. "Att vi är olika men lika bra ändå"

Barnen har tränat på att förstå alla människors lika värde, reflektera och diskutera. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar