Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 29 mars 2017

Fru skräck (avdelning Solen)

En bok som har blivit populär bland barnen på avdelning Solen är "Fru skräck". Vi har läst och pratat om boken många gånger. Barnen har även fått se boken med hjälp av projektorn. Frågor vi har diskuterat är blandannat. "Hur ser det ut i en sagoskog?", "Vart ligger sagoskogen?", "Vad skulle du göra om du mötte fru skräck?", "Hur känns det när man är rädd?" "Kan man göra något för att känna sig mindre rädd?", "Hur kan man hjälpa fru skräck att tåla snällhet?"Vi har även klippt ut bilder som vi använder när vi berättar boken om "Fru skräck"I boken kan man läsa om farmors kakor som man blir både glad och snäll av. Barnen har pratat mycket om kakorna och under veckan har de skapat kakor av lera. 

 
Barnen har tränat på ordförståelse, lyssna, berätta och reflektera. De har även fått uppleva en bok på många olika sätt och även provat skapa i olika material. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförståelse och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställ frågor, argumentera och kommunicera med andra", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv ", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa " och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 16)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar