Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

fredag 3 mars 2017

Fotbollslag (solen)

Många av barnen visar intresse för fotboll och fotbollslag. Barnen har haft önskemål om att få  färglägga olika fotbollsloggor. Vi tittar på kartan och pratar om vilka olika länder de olika lagen kommer ifrån. Vi tittar på hur långt det är mellan de olika länderna. Vi tittar även på vad det finns för fotbollslag i Sverige, Somalien, Irak och Sudan. Hur många matcher har de spelat? Har de vunnit någon gång och isåfall hur många gånger?
Barnen har tränat på att ta reda på fakta, mäta avstånd och jämföra. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka situationen" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp för mätning, tid och förändring" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar