Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 2 februari 2017

Prata och tolka bilder (Avdelning solen)

Barnen i 5-årsgruppen har tittat i böcker och letat efter bilder som de tycker är fel eller ska vara på något annat sätt. Barnen valde bilder där någon var dum mot någon annan eller där någon var arg eller  ledsen.


Vi pratade om vad vi skulle göra om det var vi som var på bilderna. "Vara snälla. Turas om att skjuta vatten på varandra och vara sams istället", "Säga förlåt och krama om varandra" och "Lugna någon som är arg. Ge honom en grej som lugnar honom" var några förslag från barnen. 

Barnen har tränat på att tolka bilder, diskutera och reflektera, sätta sig in i andras situation och viljan att hjälpa andra så att alla ska må bra. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" ( Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar