Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 5 januari 2017

Vattenlek och snickra

Igår fick barnen välja om de vill ha vattenlek eller snickra. Barnen som valde vattenlek hade önskemål om att få skapa bubblor. Barnen utforskade stora och små bubblor genom att använda olika redskap. Barnen blåste, hällde och satte ihop olika leksaker för att kunna skapa olika bubblor. 

De barn som valde att snickra fick prova att såga och spika. Barnen tillverkade en teater. "Vi gör en teater till månen, att dem också har en" sa ett av barnen. 

Barnen som valde vattenlek har tränat på samarbete och att utforska vatten och hur man kan skapa stora och små bubblor. Barnen som har snickrat har blandannat tränat samarbete, motorik och skapande. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande", Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för (.......)enkla kemiska processer och fysiska fenomen  "  "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 16)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar