Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 26 januari 2017

Samling på MånenIdag på samlingen fick barnen träffa familjedockerna igen.
Vi pratade om 
PÅ stolen,
UNDER stolen
FRAMFÖR stolen
BAKOM stolen
BREDVID stolen

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets ny kenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Lpfö98/16 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar