Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 19 januari 2017

Nyinskolning


På Månen har det börjat 2 nya barn, välkomna.
Då många av barnen haft ledigt en längre tid, jobbar vi med att de ska bli en grupp igen och känna sig trygga här på förskolan.

Barnen bygger mycket med våra magneter och tränar då på att samarbeta.

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen". Lpfö 98/16

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar