Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

torsdag 19 januari 2017

Flyta och sjunka

Förra veckan tog vi en balja med vatten och lät barnen undersöka om olika föremål kunde flyta eller sjunka. Barnen fick börja med att berätta vad det var för sak, vad det var för färg och gissa om saken kunde flyta eller sjunka. Barnen fick blandannat prova äpple, clementin, tändsticka, flörtkula och sugrör.


Barnen blev fundersamma över att flörtkulan till en början flöt men sedan sjönk. Hur kunde det bli så?

Barnen har undersökt och utforskat densitet. De har tränat på olika begrepp som exempelvis flyta och sjunka, reflekterat och ställt hypoteser. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförståelse och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställ frågor, argumentera och kommunicera med andra" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för (......) enkla kemiska processer och fysiska fenomen" (Lpfö 98 rev 16)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar