Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

tisdag 17 januari 2017

Flaggor

Barnen har pratat mycket om olika flaggor och vilka länder deras familj och släktingar kommer ifrån. Vi har tittat på flaggor och pratat om vilka flaggor de olika länderna har. Barnen reflekterar över att flaggorna ser olika ut och vi jämför olika färger och symboler som finns på flaggorna. Vad betyder de olika färgerna och symbolerna? Barnen hade många olika teorier och reflektioner om varför flaggorna har olika färger och symboler. "Några flaggor har samma färger men olika former", "Det var någon som tyckte om gult och blått och ville att Sverige skulle se ut så" "Somalien är blå och vit. Den har vit stjärna för att somalien var duktig" "Vi vet inte varför flaggorna ser ut så, men vi kan läsa om flaggan" är några kommentarer från barnen. 

Barnen har berättat för varandra vilken flagga deras familjer har. Ett av barnen sa "Min familj är från somalien och har den flaggan. Men jag kommer från Sverige och har den flaggan" De barn som ville fick även rita sina flaggor. Något barn ville rita hela flaggan medan någon valde att färglägga sin flagga.
 

Barnen har diskuterat och reflekterat över att flaggorna ser olika ut. De har jämfört de olika flaggorna med varandra och fått ställa hypoteser kring varför flaggorna ser ut som de gör. Barnen har diskuterat och reflekterat över att familjerna kommer från olika länder men att alla bor i  Sverige. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförståelse och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställ frågor, argumentera och kommunicera med andra" (Lpfö 98 rev 16)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar