Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

fredag 20 januari 2017

Experiment med smartes (avdelning solen)

Förra veckan provade vi att lägga smarties i en ring på en tallrik. Sedan droppade vi på vatten med ett sugrör. Innan vi droppade på vatten frågade vi barnen vad dem trodde skulle hända. "Det blir en regnbåge", "Det blir rött", Det blir blått" var några svar vi fick. När vi droppade på vatten såg vi att färgen åkte in mot mitten.

  Vi gjorde om samma experiment med en djuptallrik för att se om det blev någon skillnad. Den här gången hällde vi på vatten på tallriken. När vi jämförde tallrikarna såg vi att färgerna var tydligare i den djupa tallriken. 

Barnen upptäckte att det blev olika resultat beroende på vad det var för slags tallrik och hur man hällde på vattnet. Barnen har tränat på att jämföra, ställa hypoteser, berätta och undersöka. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförståelse och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställ frågor, argumentera och kommunicera med andra" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar