Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

måndag 12 december 2016

Snögubbar

Förra veckan fick barnen ett uppdrag där de skulle tillverka snögubbar. Barnen har skapat snögubbar på olika sätt. Några barn har skapat egna snögubbar där de klippt och klistrat ihop olika former. 

Några barn har skapat snögubbar tillsammans. Barnen fick diskutera om de vill skapa korta, långa, breda eller smala snögubbar. Barnen pratar om vilka olika former man behöver ha. Cirklar som kropp, rektanglar som armar och vilken form näsan ska ha. Barnen jämför olika färger för att se vilken färg på näsan som passar bäst. Hur blir det om man har en röd näsa på en rött huvud? Kommer det synas bättre med en annan färg?


Barnen har tränat på: Samarbete, skapande och konstruktion, former och olika begrepp, jämförelse och att använda sin fantasi. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp", "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande" och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar