Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

fredag 4 november 2016

Vi läser boken "Min familj"

    Vi har utgått från temat "jag och min familj" och läst den här bok "Min familj" för barnen.      Barnen har fått lära sig olika begrepp så som bl.a. Pappa, mamma, syster och bror m.m.    Vårt uppdrag är som i enlighet med Läroplanen för förskolan att "språk och lärande hänger
    oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling".
    "förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
    och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen" (s. 7).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar