Målgränd tillhör Högalundsenheten och ligger i Ektorp vägg i vägg med Målgränds skola. Inom Högalundsenheten arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla i respektive hus, hos både barn och personal.

onsdag 23 november 2016

En pusselbit

Under veckan har några barn fått lägga ett pussel. Barnen fick varsin pusselbit. Barnen fick lägga en pusselbit i taget. Vi pratade om att varje barn symboliserade en pusselbit. Alla pusselbitar behövs för att pusslet ska bli helt. Alla barnen behövs och är en viktig del på förskolan. Barnen fick även lägga pusslet var för sig där pusselbitarna symboliserade barnens familjer. "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning" (Lpfö 98 rev 16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar